Karty podarunkowe

Karty podarunkowe

1. Warunki ogólne

 

1.1 Wydawcą Karty Podarunkowej zwanym dalej Wydawcą jest przedsiębiorstwo handlowe "TEXTIL-MAR" MAREK NAWROCKI ul. Drużynowa, nr 2, 84-240 Reda,  prowadzące sklep internetowy pod adresem: www.sklep.textilmar.pl

1.2 Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej i do przyjmowania płatności realizowanych przy pomocy Karty Podarunkowej za towary nabywane przez Użytkownika.

1.3 Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Karty Podarunkowej.

1.4 Wartości nominalne Karty  to: 100 zł, 200 zł, 500 zł.

1.5 Karta może być wykorzystana wyłącznie do nabywania towarów w sklepie internetowym www.sklep.textilmar.pl

1.6 Karta nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócona Wydawcy.

1.7 Okres ważności karty podarunkowej wynosi 6 miesięcy od daty jej wystawienia.

1.8 Niewykorzystanie karty podarunkowej,  zgodnie z terminem określonym w treści dokumentu podarunkowego, jest równoznaczne z utratą ważności karty podarunkowej i nie stanowi podstawy do wystąpienia jej posiadacza wobec Wydawcy z roszczeniami w tym zakresie.

1.9 Wydanie Karty Podarunkowej nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Dokument sprzedaży wydawany jest w momencie nabycia produktów.

1.10 Nabywca Karty Podarunkowej poprzez jej zakup oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.

 

2. Realizacja karty podarunkowej

 

2.1 Posiadacz Karty Podarunkowej może wykorzystać kwotę wskazaną na dokumencie Karty Podarunkowej na towary z oferty w sklepie internetowym Wydawcy oznaczone, w momencie złożenia zamówienia jako dostępne.

2.2 Każda Karta  Podarunkowa wyposażona jest w unikatowy kod identyfikacyjny rejestrowany w systemie Wydawcy. Widniejący na Karcie kod jest jednorazowy i można skorzystać z niego tylko jeden raz.

2.3  Karty Podarunkowe mogą zostać wykorzystane jednorazowo w wartości przekraczającej wartość karty, wówczas nadwyżkę można opłacić dostępnymi metodami płatności określonymi na stronie www.sklep.textilmar.pl poza płatnością przy odbiorze.

2.4 W przypadku niewykorzystania pełnej wartości Karty Podarunkowej Wydawca nie zwraca różnicy.

2.5 Wydawca nie odpowiada za zgubienie i/lub uszkodzenie Karty Podarunkowej przez Klienta. W takich wypadkach duplikaty nie będą wydawane

 

3. Reklamacje i zwroty

 

3.1 Wszelkie reklamacje związane z zakupem Towarów przy użyciu Karty Podarunkowej będą rozpatrywane przez Wydawcę zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w Regulaminie Sklepu.

3.2 Użytkownik może skorzystać z prawa zwrotu Towarów zakupionych przy użyciu Karty Podarunkowej zgodnie z procedurą opisaną w punkcie " Zwroty" w Regulaminie Sklepu. 

3.3  Kwota należna Użytkownikowi z tytułu zwrotu towarów lub uznania reklamacji, za które zapłacono Kartą Podarunkową nie podlega zwrotowi w formie gotówkowej. Kwota pozostaje do wykorzystania do momentu upływu terminu ważności Karty Podarunkowej określonej przy jego zakupie.