Zwroty i reklamacje

Obowiązkiem klienta jest sprawdzenie czy otrzymany materiał nie posiada nieakceptowalnych wad przed rozcięciem materiału.

Jeżeli zakupiony towar okazuje się mieć wady fabryczne lub jest niezgodny z opisem, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną:

Więcej szczegółów dot. zwrotów i reklamacji znajduje się w REGULAMINIE SKLEPU.

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. W przypadku reklamacji wadliwego materiału, powinien być on niepokrojony, musi być w jednym kawałku i nie noszącym śladów użytkowania.

3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, np.

Pisemnie, pocztą na adres:

TEXTILMAR Sklep Internetowy - ZWROTY - (formularz zwrotu)

ul. Chylońska 149
81-000 Gdynia, Polska

mailowo na adres:

sklep@textilmar.pl

5. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, ( link do Formularza zwrotu ), co usprawni procedurę i zwrot środków.

6. Zwracany towar należy dostarczyć do TEXTILMAR Sklep Internetowy ( adres wysyłkowy jak powyżej ). Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.

7. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towarów.

8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania. Zwrot płatności dokonamy w ciągu 7 dni na podane przez Państwa konto bankowe.

9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w przypadku:

a). umowy o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

b). gdy przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. (takim przedmiotem jest np. tkanina, dzianina, odcięta z belki na wyraźną prośbę klienta)

REKLAMACJA PRODUKTU - (formularz reklamacji)

1. W przypadku reklamacji wadliwego materiału, powinien być on niepokrojony, musi być w jednym kawałku nie noszącym śladów użytkowania.

2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta:

 pisemnie na adres:

TEXTILMAR Sklep Internetowy - REKLAMACJA

ul. Chylońska 149

81-000 Gdynia, Polska

mailowo na adres:

sklep@textilmar.pl

3. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:

  • informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady,
  • żądania sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży (usunięcie wady lub wymiana Towaru na wolny od wad) lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży oraz
  • danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Towar. W tym celu należy skontaktować się z obsługą sklepu internetowego TEXTILMAR, która pod wskazany przez klienta adres zleci przewoźnikowi odbiór przesyłki z reklamowanym Towarem.